Thanachert Fund Thanachert Fund
 
Skip Navigation Linksหน้าแรก > กองทุนส่วนบุคคล > เป้าหมายการลงทุนแต่ละบุคคล
กองทุนส่วนบุคคล Private Fund

  เพราะเป้าหมายการลงทุน... เป็นเรื่องของแต่ละบุคคล
บลจ.ธนชาต จึงมีแผนการลงทุนที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างของท่าน เรารู้ว่าแต่ละคนก็มีเป้าหมายการลงทุน แตกต่างกัน แต่สิ่งที่เหมือนกัน คือ ต้องการได้รับผลตอบแทนที่พึงพอใจ กองทุนส่วนบุคคล จึงเป็นคำตอบที่ดีที่สุด เพราะมีนโยบายการลงทุนพิเศษสำหรับท่านโดยเฉพาะ
เพื่อให้ท่านเห็นภาพการลงทุนที่ชัดเจนขึ้น บลจ.ธนชาต ขอเสนอตัวอย่างแผนการลงทุน ที่ออกแบบโดยทีมบริหารกองทุนที่มีความเชี่ยวชาญและมากประสบการณ์ ซึ่งแบ่งตามประเภทของสินทรัพย์ ดังนี้
 
 • เพิ่มพูนความมั่งคั่งด้วยหุ้นชั้นนำในประเทศ
 • แผนการลงทุนในหุ้นสามารถออกแบบตามความต้องการของท่านโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นลักษณะของหุ้น ผลตอบแทนที่คาดหวัง หรือแม้แต่ความผันผวนของราคาที่รับได้
  หากท่านอยากลงทุนในหุ้นแต่รับความเสี่ยงได้ไม่มากนัก(Low Beta) บลจ.ธนชาต มีพอร์ตการลงทุนเฉพาะหุ้นประเภทผันผวนต่ำ โดยคัดเลือกจากบริษัทที่ประกอบธุรกิจมานาน มีกระแสเงินสดดี และผู้บริหารมีประสบการณ์ ซึ่งจะทำให้ท่านมั่นใจว่าราคาของหุ้นที่ลงทุนไปจะไม่ขึ้นลงตามตลาดมากนัก อีกทั้งมีเงินปันผลในระดับที่น่าพอใจ ส่วนท่านที่ต้องการลงทุนในหุ้นที่คาดหวังผลตอบแทนสูง (Growth Style) และรับความเสี่ยงหรือความผันผวนได้มาก เรามีพอร์ตการลงทุนเฉพาะหุ้นเติบโตสูงไว้ให้เช่นกัน
 • ชนะดอกเบี้ยเงินฝากด้วยตราสารหนี้ชั้นยอด
 • แผนการลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศ เช่น พันธบัตร หุ้นกู้ และเงินฝาก ที่เหมาะกับท่านที่ไม่ชอบความเสี่ยงมากนัก ซึ่งเราจะคัดเลือกหุ้นกู้คุณภาพดี โดยพิจารณาจากความน่าเชื่อถือของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้ อายุของหุ้นกู้ที่สอดคล้องกับทิศทางดอกเบี้ยเพื่อสร้างผลตอบแทนให้คุ้มค่าที่สุด
 • เพิ่มโอกาสการลงทุนด้วยกองทุนรวมที่เลือกสรรแล้ว
 • แผนการลงทุนทางอ้อมด้วยการลงทุนในกองทุนรวมอีกทอดหนึ่ง แม้ว่าจะดูไม่น่าสนใจ แต่ก็ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นอีกโอกาสการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงอย่างสม่ำเสมอเพราะกองทุนรวมหนึ่งๆ กระจายการลงทุนไปตามสินทรัพย์ที่หลากหลายทั้งในและต่างประเทศ ทำให้มีความผันผวนน้อยกว่าการลงทุนในสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่ง อีกทั้งผู้บริหารกองทุนมีการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจอยู่เสมอ ดังนั้นการลงทุนในกองทุนรวมหลายๆ กองทุน จึงสร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่น่าสนใจภายใต้ความผันผวนที่ต่ำลงมาก
  นอกจากแผนการลงทุนตัวอย่างข้างต้นแล้ว กองทุนส่วนบุคคล ของ บลจ.ธนชาต ยังให้บริการครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ์การลงทุนทั่วโลก ที่ตอบสนองทุกความต้องการ เพื่อไม่ให้ท่านพลาดทุกโอกาสการลงทุน..เพราะเราเชื่อว่า...ไม่มีสินทรัพย์ไหนจะดีที่สุดในทุกสถานการณ์ หุ้นตัวที่ว่าเด็ดที่สุด เมื่อถึงเวลาหนึ่งก็ต้องเปลี่ยนไปหาหุ้นที่มีโอกาสเติบโตต่อไป ตราสารหนี้ที่ว่าลงทุนง่ายๆและปลอดภัย แต่หากว่าไม่รู้จักจับจังหวะทิศทางแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย ก็เหมือนใช้ศักยภาพของตราสารหนี้ไม่เต็มที่ และที่สำคัญ เรามีพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญการลงทุนจากสถาบันการเงินต่างๆ ทั่วโลกที่พร้อมให้การสนับสนุนข้อมูลและกลยุทธ์การลงทุนเชิงลึก เพื่อให้ท่านสามารถลงทุนได้อย่างมั่นใจ
  Thanachart Fund
  Copyright @ 2014 Thanachart Fund Management Company Limited. All Rights Reserved.
  Best for screen resolution 1280 x 800
  This site is optimized for IE 8.0+ , Firefox , Safari and Chrome
  คำเตือน  | ขอบเขตความรับผิดชอบ