Thanachert Fund Thanachert Fund
could_image.png
banner
banner

Key Highlights

title-icon

TMB-T-ES-APLUS

เน้นลงทุนในกองทุน
Eastspring Investments - Capital Reserve Fund ที่บริหารจัดการโดย Eastspring Investments โดยกองทุนเน้นกระจายลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพดีทั่วเอเชีย และ มีการบริหารแบบ Active

title-icon

ทําให้ปัจจุบันกว่า 3 ใน 4 ของพอร์ตกองทุนหลักเป็นตราสารหนี้ที่มี credit ratting ในระดับที่น่าลงทุน (Investment Grade) กระจายการลงทุนในตราสารหนี้ ในประเทศกลุ่มที่มีขนาดใหญ่และมีสภาพคล่องสูงมาก อย่าง จีน สิงคโปร์ เกาหลีใต้ โดยปัจจุบันผลตอบแทนของตราสารหนี้ในเอเชียยังน่าสนใจมาก ตราสารที่อยู่ในเกาหลีและจีน ยังให้ผลตอบแทนดีมากเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นที่มีเรตติ้งเท่ากัน

line
title-icon

ทำไมจะลงทุนตราสารหนี้ตอนนี้....ต้องเอเชีย

ตราสารหนี้ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า ...ต้องแลกมาด้วยความเสี่ยง...อาจไม่จริงเสมอไป

title-icon

เปรียบเทียบผลตอบแทนและอันดับความน่าเชื่อของพันธบัตรรัฐบาลแต่ละประเทศ

สูง

สูง

ต่ำ

ต่ำ

graph

Source : Bloomberg as of 26 Apr 2021

title-icon

ทำไมต้องมีกองทุน TMB-T-ES-Aplus ติดพอร์ต

เพราะลงทุนในกองทุนหลัก Eastspring Investments - Capital Reserve Fund เพียงกองทุนเดียว

1. กองทุนมีกลยุทธ์กระจายลงทุนในตราสารหนี้หลากหลายทั่วโลก และมีอายุเฉลี่ยตราสารไม่เกิน 3 ปี

title-icon

ปัจจุบัน....เน้นหาโอกาสในเอเชีย เพราะผลตอบแทนน่าสนใจ

title-icon

ปัจจุบัน...เน้นลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพดี เพราะแม้เศรษฐกิจโลกจะฟื้นตัวแต่ยังคงเปราะบาง

2. กองทุนหลัก บริหารพอร์ตลงทุนด้วยเทคนิค Dynamic Allocation ที่จะปรับตราสารที่ลงทุนตามวัฏจักรเศรษฐกิจ
เพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีทุกช่วงเวลา

table-data-1

Source : Eastspring, Oct 2020

3. กองทุนยึดหลัก LOCA เพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดี

title-icon

Liquidity สามารถลงทุนในสินทรัพย์สภาพคลองสูงได้ถึง 40%

title-icon

Opportunistic หาโอกาสลงทุนในประเทศที่ตราสารยังดอกเบี้ยที่ดี

title-icon

Carry เน้นตราสารคุณภาพดีเป็นหลัก

title-icon

Alpha สามารถหาโอกาสจาก High Yield Bond ได้สูงถึง 20%

title-icon

ทำไมต้องลงทุนตราสารหนี้กับ EASTSPRING INVESTMENTS

มั่นใจ กับทีมลงทุนที่มีความเชี่ยวชาญระดับโลก การันตีด้วยรางวัลต่าง ๆ มากมาย

มั่นใจ กับทีมลงทุนที่มีประสบการณ์มายาวนาน กว่า 17 ปี และสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ USD 60.2 billion*

มั่นใจ กับงานวิเคราะห์ credit (Credit Research) ที่เข้มงวด ทำให้สบายใจกับตราสารที่ลงทุนได้

มั่นใจ กับแนวทางการลงทุนที่หลากหลาย สามารถปรับตามสถานการณ์และวัฏจักรของเศรษฐกิจโลก

มั่นใจ กับกระบวนการลงทุน ผสมผสานการวิเคราะห์ทั้งแบบ Top-Down และ Bottom-up เพื่อค้นหาโอกาสที่ดีที่สุดในแต่ละช่วงขณะ

ทำความรู้จัก EASTSPRING INVESTMENTS

title-icon

บริษัทจัดการกองทุน สัญชาติสิงคโปร์ ก่อตั้งเมื่อปี 1994 โดยมีสำนักงานอยู่ทั่วโลก

title-icon

มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการลงทุน โดยเฉพาะการลงทุนในภูมิภาคเอเชีย

title-icon

มีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ USD60.2 billion* ของ Pan-Asian and country-specific

icon1

ทีมการลงทุนที่มี
ประสบการณ์และมั่นคง

title-icon

ค่าเฉลี่ยประสบการณ์การลงทุนของ portfolio managers อยู่ที่ 17 ปี และมี turnover ที่ต่ำ*

title-icon

ทีมการลงทุนที่เป็นหนึ่งเดียว ประกอบไปด้วย Head of Investment Strategies, 11 Portfolio Managers, 8 Credit Analysts , 1 Quantitative Analyst and 1 Investment Analyst

icon2

แนวทางการลงทุน
ที่ครอบคลุม

title-icon

มีแนวทางการลงทุนที่หลากหลายสามารถปรับเปลี่ยน โดยมุ่งเน้นไปที่ปัจจัยพื้นฐานการประเมินมูลค่าและปัจจัยทางเทคนิค

title-icon

มีทีมงานวิเคราะห์ credit ที่เข้มงวด เพื่อสนับสนุนทีมการลงทุน

Source: Eastspring Investments (Singapore) Limited, 30 June 2020. * All information and data refers to Eastspring Investments Singapore only. AUM for Asian Fixed Income team is internally calculated and includes discretionary advisory mandates as at end March 2020. ^Li Ping, Peerampa and Jerry Gwee assume both credit research and portfolio management responsibilities.

title-icon

สินทรัพย์ที่กองทุนหลักลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 19 เมษายน 2564)

ค่าธรรมเนียมกองทุน

title-icon

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ( Front-end Fee) ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ

title-icon

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ( Management Fee) ร้อยละ 0.25 ต่อปี

table-data-2

The information in this slide is for illustrative purposes only and may differ from the actual portfolio, subject to the fund manager’s discretion. The information provided herein are subject to change at the discretion of the Investment Manager without prior notice

Source: Eastspring Investments, 28 July 2020. ^Based on the highest ratings assigned by S&P, Moody’s or Fitch. *Calculated based on next call date if any otherwise maturity date of the security. Due to rounding, numbers presented may not add up precisely to the totals indicated and percentages may not precisely reflect the absolute figures for the same reason.

banner-line-hf2

ซื้อง่ายผ่านช่องทางต่าง ๆ

title-icon
banner-line-hf2

ติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thanachartfundeastspring.com หรือ โทร 02-126-8399

  • ทําความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
  • ผลการดําเนินงานในอดีตไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดําเนินงานในอนาคต
  • กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุุลยพินิจกองทุน จึงอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
  • การลงทุนในกองทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
Thanachart Fund
Copyright @ 2014 Thanachart Fund Management Company Limited. All Rights Reserved.
Best for screen resolution 1280 x 800
This site is optimized for IE 8.0+ , Firefox , Safari and Chrome
คำเตือน  | ขอบเขตความรับผิดชอบ