สมัครใช้บริการ thanachartfund online - กองทุนส่วนบุคคล
รายละเอียดของ บริการ
ขั้นตอนการสมัครใช้ บริการ
เงื่อนไขการใช้ บริการ
ทำอย่างไรเมื่อลืม password
ทำอย่างไรเมื่อลืม hint question
ทำอย่างไรเมื่อลืม login name
การรักษาความ ปลอดภัยในการใช้บริการ

 

บลจ.ธนชาต มีความเข้าใจถึงความปลอดภัยในการใช้บริการทางอินเทอร์เน็ต
และการปกปิดข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการไว้เป็นความลับ จึงได้กำหนด
มาตรการในการให้บริการ ดังนี้
   
1.
ผู้ขอใช้บริการเป็นผู้กำหนด login name และ password ด้วยตนเอง
ทางอินเทอร์เน็ต เมื่อบันทึกเข้าระบบแล้ว ข้อมูลทั้งหมดจะถูกเข้ารหัส
บุคคลอื่นไม่สามารถอ่านได้ ยกเว้นแต่ผู้ขอใช้บริการเท่านั้น
   
2.
ระบบจะบันทึกเวลาในการ login ไว้ทุกครั้ง และจะแจ้งเวลา login
ครั้งล่าสุดให้ผู้ใช้บริการทราบเมื่อทำการ log in เข้าสู่บริการ
thanachartfund online ครั้งใหม่ เพื่อช่วยในการตรวจสอบการลักลอบ
ใช้งานโดยบุคคลอื่น
   
3.
ระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลของ บลจ.ธนชาต เข้ามาตรฐานสากล
โดยมีการติดตั้ง firewall และมีการรับและส่งข้อมูลตามมาตรฐานสากล
Secure Socket Layer (SSL) ซึ่งจะมีการเข้ารหัสข้อมูลขณะรับส่ง
   
   
   
Copyright @ 2006 Thanachart Fund Management Company Limited. All Rights Reserved.